Цивільне, житлове, сімейне право

Цивільне і житлове право:

В наш час, питання захисту прав та законних інтересів дітей залишається дуже гострим та актуальним. Особливо складною є проблема захисту житлових та майнових прав дітей, хоча чинне законодавство України формально забезпечує виконання вимог ст. 16 Конвенції ООН «Про права дитини», яка проголошує, що жодна дитина не може бути об’єктом свавільного або незаконного втручання в її право на особисте і сімейне життя, недоторканість житла, таємницю кореспонденції або посягання на її честь та гідність. Дитина має право на захист від такого втручання або посягання.

Обов’язок забезпечити охоронювані законом права та інтереси дітей покладається, як на батьків так і на Державу, яка здійснює свої функції через відповідні державні органи.

На превеликий жаль, у сучасному житті непоодинокими є випадки, коли охоронювані законом майнові та житлові права іінтереси дітей порушуються саме їх батьками та державними органами, першочерговим обов’язком яких є захист цих прав та інтересів.

В таких випадках представники Комітету готові надати правову допомогу безпосередньо як, дитині права та інтереси якої було порушено, так і їх сім’ям, в питаннях пов’язаних з виникненням та припиненням цивільно-правових обов’язків, що виникли на підставі цивільно-правових угод. У спорах, пов’язаних з правами дітей та їх батьків на житло та інше.

       

Сімейне право:

Однією з найважливіших сфер суспільних відносин, що врегульовані законодавством України, є сімейні правовідносини. За своєю правовою природою, сімейне право регулює відносини, що виникають у родині, і пов’язані, зокрема, з укладенням та розірванням шлюбу, утриманням, вихованням та усиновленням дітей.

На даному етапі розвитку суспільства, держава ставить за один з найвищих пріоритетів розвитку правового суспільства - захист прав та інтересів дітей. У зв’язку з цим, було прийнято ряд нормативно-правових актів, покликаних врегулювати відносини, що виникають , як між дитиною та її батьками, так і між дитиною та державою.

З метою захисту саме прав дітей було створено ГО «Комітет з питань захисту прав дітей».

На виконання своїх завдань, комітет надає правову допомогу з наступних питань:

1.     Спори, що стосуються утримання дітей (стягнення аліментів, участь батьків у додаткових витратах, тощо);

2.     Спори щодо усиновлення та його скасування;

3.     Питання пов’язані з встановленням материнства та батьківства;

4.     Проблеми з поміщенням та відібранням дітей з дитячих спеціалізованих закладів;