ГОЛОВНА МЕТА

ГОЛОВНА МЕТА:

Головною метою організації є правозахисна діяльність, задоволення та захист законних соціальних, творчих, економічних, наукових, культурних інтересів дітей та молоді; сприяння розв’язанню проблем протидії посяганням на права дітей та суспільства в цілому в усіх регіонах України; охороні, збереженню та захисту дитинства; надання допомоги у захисті прав та інтересів дітей сприяння розвитку правової сфери по захисту дитинства в Україні, провадження освітньої, наукової, культурної та просвітницької діяльності задля сприяння становленню демократичного громадянського суспільства в Україні.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ГО «КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ»

·Забезпечення захисту прав дітей та молоді;

·Пошук та об’єднання однодумців, які готові вести спільну діяльність, сприяючи захисту законних соціальних, творчих, економічних, наукових, культурних прав та інтересів дітей та молоді;

·Налагодження постійних зв’язків, обмін досвідом та різноманітні форми співпраці з іншими місцевими, всеукраїнськими, міжнародними та іноземними громадськими організаціями в галузі охорони та захисту прав дітей.